Upisi

OPĆE INFORMACIJE

Redoviti upisi u DV Milana Sachsa odvijaju se u pravilu kroz mjesec svibanj svake godine, pri čemu točan termin određuje Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport o čemu su potencijalni korisnici na vrijeme obaviješteni (na web stranicama Grada Zagreba – www.zagreb.hr , na web stranici našeg vrtića te plakatom na vidljivom mjestu u centralnom i područnim objektima Dječjeg vrtića Milana Sachsa).

Zahtjev za upis u DV Milana Sachsa, može se preuzeti ovdje te je uz njega potrebno priložiti dokumente koji su navedeni na posljednjoj stranici zahtjeva. Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uzeti u obzir. Uz zahtjev, potrebno je obaviti inicijalni razgovor s jednim od članova stručno razvojne službe Vrtića. Termin za razgovor potrebno je dogovoriti u Vrtiću, a razgovoru uz roditelja treba prisustvovati i dijete.

Početak pedagoške godine je redovito 1.rujna u tekućoj godini te djeca upisana u vrtić u redovitom upisnom roku, 1.rujna u tekućoj godini započinju sa sudjelovanjem u odgojno obrazovnom procesu. U redovitom upisnom roku, u vrtić mogu biti upisana djeca koja do 31.8. tekuće godine navršavaju 1 godinu života.

UPIS U POSEBNE PROGRAME

Ukoliko roditelj želi dijete upisati u jedan od posebnih cjelodnevnih programa koje DV Milana Sachsa ima u ponudi (Program ranog učenja engleskog jezika, Montessori program, Sportski program i Lutkarsko scenski program) potrebno je to naznačiti u zahtjevu za upis i napomenuti pri kontaktu s tajnikom vrtića kojem se predaje zahtjev, kako bi se provjerilo stanje na listi čekanja za upis u pojedini program.

NEGATIVNO RIJEŠENI ZAHTJEVI ZA UPIS

Svi zahtjevi za upis u Dječji vrtić Milana Sachsa koji su u redovitom upisnom roku negativno riješeni formiraju listu čekanja koja će se rješavati sukladno slobodnim mjestima u Dječjem vrtiću. Ukoliko u tekućoj godini zahtjev s liste čekanja nije pozitivno riješen, potrebno je iznova zahtjev predati u propisanom roku za iduću pedagošku godinu.

ZAHTJEVI PREDANI IZVAN REDOVITOG ROKA ZA UPIS U DV

Svi zahtjevi predani izvan redovitog roka (u pravilu mjesec svibanj) rješavaju se sukladno slobodnim mjestima u Dječjem vrtiću, tj. upisuju se na formiranu listu čekanja.

PREDRADNJE ZA POLAZAK U VRTIĆ

Nakon što je pozitivno riješen podneseni zahtjev za upis u vrtić, potrebno je potpisati ugovor u tajništvu vrtića te prikupiti i zdravstvenoj voditeljici vrtića predati sljedeće dokumente:

kopiju zdravstvene iskaznice
kopiju knjižice cijepljenja
potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu kod pedijatra (ne starijem od mjesec dana)

Kada ste obavili gore navedeno, od člana stručno razvojne službe dobit ćete uputnicu za skupinu koju je potrebno čuvati i po prvom dolasku u skupinu predati matičnom odgojitelju.

 

Ovdje preuzmite sve potrebno za upis:


© 2015 Vrtić Milana Sachsa. Sva prava pridržana.