Upisi

OPĆE INFORMACIJE

Redoviti upisi u DV Milana Sachsa odvijaju se u pravilu kroz mjesec svibanj svake godine, pri čemu točan termin određuje Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport o čemu su potencijalni korisnici na vrijeme obaviješteni (na web stranicama Grada Zagreba – www.zagreb.hr, na web stranici našeg vrtića - Obavijest za roditelje na dnu stranice te plakatom na vidljivom mjestu u centralnom i područnim objektima Dječjeg vrtića Milana Sachsa).

Zahtjev za upis u DV Milana Sachsa, može se preuzeti ovdje te na dnu stranice, a uz njega je potrebno priložiti dokumente koji su navedeni na posljednjoj stranici zahtjeva. Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uzeti u obzir. Uz zahtjev, potrebno je obaviti inicijalni razgovor s jednim od članova stručno razvojne službe Vrtića. Termin za razgovor dogovara se u Vrtiću, a razgovoru uz roditelja treba prisustvovati i dijete. Obrazac za inicijalni razgovor možete preuzeti ovdje te na dnu stranice, pri čemu na dogovoreni termin za razgovor, uz ispunjeni obrazac za inicijalni razgovor, donosite kopiju zdravstvene iskaznice djeteta, kopiju knjižice cijepljenja te potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu kod pedijatra (ne starijem od mjesec dana).

Početak pedagoške godine je redovito 1. rujna u tekućoj godini te djeca upisana u vrtić u redovitom upisnom roku, 1. rujna u tekućoj godini započinju sa sudjelovanjem u odgojno obrazovnom procesu. U redovitom upisnom roku, u vrtić mogu biti upisana djeca koja do 31.8. tekuće godine navršavaju 1 godinu života.

UPIS U POSEBNE PROGRAME

Ukoliko roditelj želi dijete upisati u jedan od posebnih cjelodnevnih programa koje DV Milana Sachsa ima u ponudi (Program ranog učenja engleskog jezika - u centralnom objektu i područnom objektu Rođenja Marijina, Montessori program - jaslice i vrtić i Dramsko-scenski program) potrebno je to naznačiti u zahtjevu za upis i napomenuti pri kontaktu s tajnikom vrtića kojem se predaje zahtjev, kako bi se provjerilo stanje na listi čekanja za upis u pojedini program. Cijene posebnih programa možete pročitati OVDJE. Za djecu iz iste obitelji u posebnim programima obračunava se:prvo dijete 100 %, drugo 75 %, treće besplatno.


NEGATIVNO RIJEŠENI ZAHTJEVI ZA UPIS

Svi zahtjevi za upis u Dječji vrtić Milana Sachsa koji su u redovitom upisnom roku negativno riješeni formiraju listu čekanja koja će se rješavati sukladno slobodnim mjestima u Dječjem vrtiću. Ukoliko u tekućoj godini zahtjev s liste čekanja nije pozitivno riješen, potrebno je iznova zahtjev predati u propisanom roku za iduću pedagošku godinu.

ZAHTJEVI PREDANI IZVAN REDOVITOG ROKA ZA UPIS U DV

Svi zahtjevi predani izvan redovitog roka (u pravilu mjesec svibanj) rješavaju se sukladno slobodnim mjestima u Dječjem vrtiću, tj. upisuju se na formiranu listu čekanja.

PREDRADNJE ZA POLAZAK U VRTIĆ

Nakon što je pozitivno riješen podneseni zahtjev za upis u vrtić, potrebno je potpisati ugovor u tajništvu vrtića. O sastanku za roditelje novoupisane djece bit ćete na vrijeme obaviješteni, a u pravilu je organiziran u posljednjem tjednu mjeseca kolovoza.

Kada ste obavili gore navedeno, od člana stručno razvojne službe dobit ćete uputu kada doći prvi dan u skupinu te kako se pripremiti za adaptaciju djeteta na vrtić. 

PRIJELAZ DJECE U GRADSKIM DJEČJIM VRTIĆIMA - od 13.03. - 27.03.2019.
 


Ovdje preuzmite sve potrebno za upis:


© 2019 Vrtić Milana Sachsa. Sva prava pridržana.