Priznanja i postignuća

 

Dječji vrtić Milana Sachsa ima veliki broj diploma, pohvalnica, zahvalnica i priznanja za unaprijeđivanje odgoja i obrazovanja te jano i kulturno djelovanje pojedinaca i vrtića. Kao najvažnije, izdvajamo sljedeće:


- Ministarstvo znanosti iobrazovanja verificiralo je DV Milana Sachsa kao Stručno-razvojni centar za provedbu dramsko-scenskog izričaja kroz tradiocionalne i suvremene medije. Naš vrtić imenovan je stručno-razvojnim centrom za unaprjeđivanje stručnog rada u području predškolskog odgoja i obrazovanja i stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih djelatnika za provedbu dramsko-scenskog izričaja kroz tradicionalne i suvremene medije.

-  Nagradu Ivan Filipović, najviše priznanje kojeg Hrvatski sabor dodjeljuje djelatnicima u odgoju i obrazovanju za rad i rezultate u predškolskom odgoju dobila je naša ravnateljica dr.sc. Gordana Lešin za rad u 2015. godini. Svojim radom posebno pridonosi razvoju i promicanju vrijednosti multikulturnog društva, kao i podizanju profesionalnih kompetencija odgojitelja i stručnih suradnika te promiče odgoj za demokratsko društvo, osobito iz područja ljudskih i dječjih prava te odgoja za demokratsko građanstvo i održivi razvoj.


- U položajno zvanje mentora promovirane su: logopedinja Tamara Galunić, psihologinja Ana Hrkać, odgojitelji: Ljerkica Pukec, Branka Patafta, Ana Kerep i Margareta Višak.

- DV Milana Sachsa dobio je priznanje Crkve SV. Obitelji za ciklus stručnih interaktivnih radionica održanih za župnu zajednicu s ciljem pružanja podrške suvremenom roditeljstvu

- DV Milana Sachsa dobio je priznanje Medžlisa islamske zajednice Zagreb za kontinuirano promicanje vrijednosti multikulturalnosti, tolerancije i uvažavanja te osobito za ostvarivanje partnerstva s roditeljima djece polaznika vrtića.

 


 


© 2019 Vrtić Milana Sachsa. Sva prava pridržana.