Sportski program

Kretanje ima razvojno obilježje i višestruko značenje. Svako dijete ima svoje vlastito biološko određenje s kojim dolazi na svijet, a društveni kontekst i kultura osiguravaju mu temeljni okvir za učenje i razvoj.

Djetetu možemo pružiti nevjerojatno mnogo,ako ga naučimo aktivnom načinu života i pravilnoj prehrani.

U športski program se uključuju djeca od navršene četvrte godine života pa do polaska u školu. Bitno je naglasiti suradnju trenera sa educiranim odgojiteljima i stručnim timom. Treneri-kineziolozi osmišljavaju igre u dogovoru sa odgojiteljima-provodi se zajedničko planiranje-trener-odgojitelji-stručni tim.

Zbog općih razvojnih obilježja rane dobi (plastičnost,fleksibilnost), preklopivosti i međusobne povezanosti razvojnih područja (kognitivno, emocionalno, socijalno, motoričko), kao i gore navedenog sklopa činjenica, pristup organiziranom i planskom radu na području sportskih aktivnosti s djecom rane dobi mora biti kvalitativno drugačiji nego rad s ostalim dobnim grupama (školska, adolescentska i odrasla dob).

Usmjerene sportske aktivnosti namijenjene djeci rane dobi po svojem su pristupu posebne i vrijedne, jer:

  • imaju dobnu i individualnu razvojnu dimenziju (uvažavaju razvojne posebnosti dobne grupe i svakog djeteta ponaosob),
  • usko su povezane s igrom i/ili se izvode kao igra,
  • poticajne su za sva razvojna područja, ne samo za motoričko (postignuća na jednom području olakšavaju, pridonose i koreliraju i s drugima),
  • specifična kineziološka/športska aktivnost u ranoj dobi nezamjenjivo je iskustvo koje povoljno utječe na cjelovit razvoj do zrele dobi,
  • dovoljno kretanja u ranoj dobi daje dobre temelje za kasnije usmjerene kineziološke i športske sadržaje,
  • usvojena kultura kretanja u ranoj dobi povoljno utječe na razvoj i dugoročno sprječava pojave najrazličitijih bolesti kod odraslih


Svi sudionici ovog programa su pobjednici.

„Ja to mogu,ja to hoću,ja to znam!“


© 2019 Vrtić Milana Sachsa. Sva prava pridržana.